LACOBEL®, MATELAC® a PLANIBEL® je ochranou známkou ve vlastnictví AGC GLASS EUROPE SA

Tvrzené kalené sklo ESG

ESG je tepelně zpracované Floatové sklo, které po procesu kalení získá nové rozložení vnitřního napětí. Po ohřátí na teplotu okolo 620 °C a následném rychlém ochlazení vzduchovou sprchou zůstane vnitřní část teplá, kdežto na povrchu dochází k prudkému ochlazení. Po tomto procesu kalení nebo-li tvrzení skla zůstane uvnitř tažné pnutí, zatím co na povrchu vznikne tlakové napětí. Po procesu kalení se sklo nedá následně opracovávat.

Nové rozložení napětí kaleného skla má vliv na podstatnou změnu vlastností kaleného skla, ESG tím získá odolnost proti úderům, zvýší se ohybová pevnost a tepelná odolnost dosahuje 150 K.

Bezpečnostní kalené sklo se používá všude tam kde jsou kladeny zvýšené nároky na bezpečnost. Při jeho rozbití dochází ke vzniku velkého množství malých neostrých krychliček, riziko poranění je tedy sníženo na minimum.

Nejčastější použití kaleného skla

Opracované sklo

Základním předpokladem pro výrobu kaleného skla je, že při procesu kalení nesmí mít ostré hrany, tyto je třeba před kalením odstranit tzv. sámováním. Opracování kaleného skla ESG musí být provedeno před procesem kalení, následné opravování kromě pískování a leptání již není možné.

Možné druhy opracování

Broušení a leštění hran

V současné době jsou však kladeny vysoké nároky na obrábění skleněných panelů, standardem je dnes broušená nebo leštěná hrana. Lomová hrana je po celé své délce opracována diamantovým brusným kotoučem. Po základním opracování mají hrany matný vzhled a následným procesem leštění je možné dosáhnout vysokého stupně lesku jak hran, tak i sražení. Základní opracování se provádí u skel tlouštek 3 - 19 mm.

Zpět na předchozí stránku